Wat is Anchoring?

Anchoring is de Engelse term voor verankering. Anchoring gebruik je wanneer besluiten moeten worden genomen of wanneer een onbekende waarde van iets moet worden geschat. Wanneer er niet veel kennis is over datgene waarover je een besluit moet nemen of waarvan een waarde moet inschatten, raadpleeg je automatisch alle eerste beschikbare informatie die je op dat moment over het onderwerp krijgt of hebt. Zelfs al is deze informatie voor het maken van de keuze of de inschatting totaal niet realistisch of relevant, onbewust beïnvloedt het jouw keuze of antwoord.

Hoe werkt Anchoring?

Stel je wordt gevraagd een schatting te maken van het aantal knikkers in een glazen bak. Voorafgaand aan die vraag wordt je eerst de vraag gesteld: “Denk je dat het er meer of minder dan 5.000 zullen zijn?” Het bijzondere is, dat gemiddeld genomen je nu een lagere schatting van het aantal knikkers maakt dan wanneer iemand anders het aantal knikkers in dezelfde glazen bak moet schatten, die eerst deze vraag gesteld krijgt: “Denk je dat het er meer of minder dan 15.000 zullen zijn?”

Het voor de schatting niet relevante feit éérst te vragen: of het er 5.000, dan wel 15.000 zijn beïnvloedt onbewust het antwoord naar het aantal knikkers enorm.

Wat is het verschil tussen Anchoring en Framing?

Bij Anchoring gaat het om het beïnvloeden door middel van waarden, getallen en cijfers. Bij Framing doe je hetzelfde, maar dan aan de hand van woorden en zinsopbouw en -structuren.

Wat leer je over Anchoring bij de opleiding?

Bij de opleiding tot Beïnvloedingspsycholoog leer je hoe je cijfers en getallen gebruikt om mensen onbewuste te stimuleren tot het kopen of kiezen van jouw dienst, product, bedrijf of persoon. Je kiest namelijk aan de hand van de wet van getallen en cijfers. Wat de meeste mensen doen, is vaak wat onbewust als juist wordt geïnterpreteerd. Dat is de reden dat Booking.com op zijn site cijfers en getallen gebruikt om jouw te overtuigen dat dit hotel het beste hotel is. Want als 366 mensen er een kamer hebben geboekt, en een gemiddeld cijfer van 9,4 geven dan moet het wel een goed hotel zijn.