Wat is een Emotie?

De term Emotie stamt uit het oude Latijn en is een samenstelling van 2 woorden. Het eerste woord is: Exit en het tweede woord is: Motivus.

Het woord exit betekent ‘ik kan en ga naar buiten’. Exit verwijst dus naar de uitgang. Het woord motivus betekent ‘dat wat mij doet bewegen’. Nu begrijp je ook dat hier het Engelse woord ‘to move‘ van is afgeleid.

Letterlijk vertaald betekent het woord emotie dus: dat wat mij doet bewegen en waarmee ik naar buiten kom. Emoties zijn daar dus daardoor altijd af te lezen, te zien aan gezichtsexpressies. De stand van je mond, neus, ogen, wenkbrauwen en voorhoofd zijn dan bepalend.

Volgens specialisten op dit gebied, zoals Paul Ekman, Carroll Isard en Edward Tronick is en wordt ieder mens geboren met 7 emoties:

  1. Vreugde
  2. Geestdrift
  3. Angst
  4. Agressie
  5. Verdriet
  6. Walging
  7. Verbazing