Wat is Framing?

Framing is de Engelse term voor het aanbieden van een denkraam. Er wordt je een denkstructuur, een denkvorm aangeboden. De denkvorm begeleidt je, stuurt je naar het door de framer (de maker van het frameraam) gewenste eindresultaat, zonder dat dit tot je bewuste doordringt. De keuze van de mens wordt namelijk bepaald door hoe de vraag wordt gesteld. Je kiest aan de hand van de manier waarop je iets wordt aangeboden; welke alternatieven je aangeboden krijgt en hoe de vraag is geformuleerd!

“In alle gevallen gaat het erom dat men de voorkeuren van mensen sterk kan beïnvloeden door dezelfde achterliggende realiteit verschillend te presenteren.”
(W.L. Tiemeijer, Amsterdam University Press, 2011)

Hoe werkt Framing?

In “Hoe mensen keuzes maken; de psychologie van het beslissen” geeft Tiemeijer een illustratief voorbeeld:

Stel, er dreigt een zeldzame ziekte uit Azië die mogelijk 600 mensen zal treffen. Er zijn twee mogelijke behandelingen met de volgende gevolgen:

  1. Behandeling A redt het leven van 200 mensen.
  2. Met behandeling B is er 33% kans dat alle 600 mensen overleven, maar een 67% kans dat niemand overleeft.

Opvallend genoeg kiezen veel mensen voor behandeling A.

Als we de keuzes echter anders voorstellen:

  1. Met behandeling A zullen 400 mensen overlijden.
  2. Met behandeling B is er 33% kans dat niemand overlijdt en een 67% kans dat alle 600 mensen het niet redden.

Hoewel de kansen en uitkomsten identiek zijn aan de eerste presentatie, kiezen de meeste mensen nu voor behandeling B.

Dit fenomeen is te wijten aan “framing” – de manier waarop informatie wordt gepresenteerd. In het eerste scenario ligt de focus op overleven, terwijl in het tweede de focus ligt op sterfte. Mensen neigen risico’s te vermijden bij positieve scenario’s, maar zijn risico-nemend bij negatieve scenario’s. Zo kan de presentatie van keuzes dus invloed hebben op onze besluitvorming.

Wat is het verschil tussen Framing en Nudging?

Nudging maak je door een foto of een tekening (visueel) mensen bewust van het feit/idee dat ze bijvoorbeeld in de gaten worden gehouden. Het zegt dan iets in de trant van; doe geen domme dingen, overtreed de regels niet, je wordt in de gaten gehouden. Vervolgens heb je nog altijd de keuzevrijheid of je je houdt aan de waarschuwing. Je stimuleert mensen dus tot gewenst gedrag met behoud van keuzevrijheid. Bij framing verwoord (geschreven teksten) je identieke gebeurtenissen op verschillende manieren, want zoals je iets weergeeft of verwoordt, bepaalt wat het je doet. Een visuele Nudge kan goed samengaan met framing.

Wat leer je over Framing bij de opleiding?

Bij de opleiding tot Beïnvloedingspsycholoog leer je hoe je woorden en zinnen gebruikt en maakt om mensen onbewuste te stimuleren tot het kopen of kiezen van jouw dienst, product, bedrijf of persoon. Je kiest namelijk aan de hand van de manier waarop je iets wordt aangeboden; welke alternatieven je aangeboden krijgt en hoe de vraag is geformuleerd!