Wat is priming?

Priming: is de Engelse term voor grondlaag, grondverf, het aanbrengen van een eerste onderlaag. In de beïnvloedingspsychologie wordt met priming bedoeld: het activeren van mentale processen in het brein, waardoor associatieve concepten worden geactiveerd die het gedrag beïnvloeden. Ze komen dichter aan de oppervlakte van de geest, en krijgen daardoor invloed op onze woorden en daden (Tiemeijer, 2011, p.34).

Een prime kan alles zijn dat zintuiglijk, bewust of onbewust, waarneembaar is:

  • een geluid
  • een smaak
  • een geur
  • een woord of lied
  • een beweging of gedrag

 

Wat is nudging?

Nudging: nudging is de Engelse term voor ‘een duwtje in de gewenste, goede richting geven.’ De term verscheen in het boek Nudge van Richard Thaler en Cass Sunstein. Hieronder laat ik Thaler en Sunstein even zelf aan het woord over de definitie:

“A nudge is any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not.”