Privacy

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Academie voor Gedragskennis. Academie voor Gedragskennis is een opleidingsinstituut dat opleidingen, trainingen en persoonlijke begeleiding biedt op het gebied van Neuromarketing, Salespsychologie en Beïnvloedingspsychologie.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Academie voor Gedragskennis verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Academie voor Gedragskennis, neem dan gerust contact op.

info@academievoorgedragskennis.nl | 06 152 777 55 | Koninginnesingel 83 | 5911 KG | Venlo | KvK 64700399 | BTW NL159840648B03

Doelgegevens

Academie voor Gedragskennis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Academie voor Gedragskennis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Academie voor Gedragskennis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Academie voor Gedragskennis. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven of aanbiedingen

Academie voor Gedragskennis stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Academie voor Gedragskennis. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Academie voor Gedragskennis via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

 1. Analytics

De website van de Academie voor Gedragskennis verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Academie voor Gedragskennis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Ontvangers

De gegevens die de Academie voor Gedragskennis ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 1. Mailchimp

Nieuwsbrieven of aanbiedingen worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief of aanbiedingen, wordt jouw
e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 1. Zohomail

De e-mail van Academie voor Gedragskennis wordt gehost bij Zohomail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Zohomail.

 1. Aipex

De website en back-ups van de website worden gehost bij Aipex. Gegevens die jij achterlaat op de website van Academie voor Gedragskennis zijn op de servers van Aipex opgeslagen.

Academie voor Gedragskennis, gevestigd te Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Academie voor Gedragskennis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven of aanbiedingen

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@academievoorgedragskennis.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Academie voor Gedragskennis via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Academie voor Gedragskennis of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Academie voor Gedragskennis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Beveiliging

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Academie voor Gedragskennis privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Academie voor Gedragskennis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Academie voor Gedragskennis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Academie voor Gedragskennis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Academie voor Gedragskennis opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Academie voor Gedragskennis al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Academie voor Gedragskennis vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Academie voor Gedragskennis. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Academie voor Gedragskennis. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Academie voor Gedragskennis opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Academie voor Gedragskennis al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Academie voor Gedragskennis vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Academie voor Gedragskennis niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link klacht in dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Academie voor Gedragskennis jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Academievoorgedragskennis.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Academie voor Gedragskennis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Academie voor Gedragskennis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Academie voor Gedragskennis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@academievoorgedragskennis.nl | 06 152 777 55 | Koninginnesingel 83 | 5911 KG | Venlo | KvK 64700399 | BTW NL159840648B03

Or download the study guide here